Pages

In no time

In no time แปลว่า รวดเร็ว ในเวลาไม่นาน

ประโยคตัวอย่าง

You will get used to it in no time.
แล้วคุณก็จะคุ้นเคยกับมัน ไม่นานนักหรอก

We'll be back in business in no time.
พวกเราจะทำธุรกิจกันเร็วๆนี้แหล่ะ

It will cure you of your headache in no time.
มันจะรักษาอาการปวดหัวให้คุณได้อย่างรวดเร็ว

Something must be done in no time.
บางสิ่งต้องเร่งทำให้เสร็จโดยเร็ว

You'll be there in no time.
นายจะต้องไปที่นั่นโดยเร็ว


รวมสำนวนภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค

No comments: