Pages

Jump to conclusions

Jump to conclusions แปลว่า ด่วนตัดสินใจ รีบสรุป รีบตัดสินใจเร็วเกินไป

ประโยคตัวอย่าง

We shouldn't jump to conclusions.
เรายังไม่ควรรีบสรุปประเด็น

I don't think we should jump to any conclusions.
ฉันไม่คิดว่าพวกเราควรจะสรุปอะไรใดๆ เร็วเกินไป

I asked you not to jump to conclusions.
ขอล่ะ อย่าเพิ่งด่วนสรุปได้ไหม

Let's just not jump to conclusions.
พวกเราอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจกันเลย

I learned not to jump to conclusions.
ผมเรียนรู้ที่จะไม่ด่วนตัดสินใจใดๆรวมสำนวนภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค

No comments: