Be on a diet / go on a diet


Be on a diet  / go on a diet  แปลว่า กำลังลดน้ำหนัก (ด้วยการคุมอาหาร)

ประโยคตัวอย่าง

Are you on a diet?
คุณกำลังลดน้ำหนักอยู่เหรอ

Why does everyone have to go on a diet?
ทำไมทุกคนต้องลดน้ำหนักด้วย

I've been on a diet every day since I was 19,
ฉันต้องควบคุมอาหารทุกวันนับตั้งแต่อายุ 19 แล้ว

Do you want a bite of cake? I'm on a diet. But thank you.
เอาเค็กเพิ่มอีกสักหน่อยไหม ฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่ค่ะ แต่ก็ขอบคุณนะคะ

I'm on a diet right now, so I can't eat 'em.
ฉันกำลังลดน้ำหนักอยู่เดี๋ยวนี้ ฉันจึงไม่สามารถจะทานมันได้No comments: